Volièrevereniging Ooststellingwerf

Sinds dit voorjaar gebruik ik met succes Finecto+. Ik ben nu vrijwel geheel verlost van deze kwelgeesten.

Aldus E.Hulsman, (bestuurs-)lid van  Volièrevereniging Ooststellingwerf.