Luizen vogels/kippen

Wat is een bloedluis?

De officiële naam is Dermanyssus Gallinae Degeer of vogelmijt. In de volksmond spreken we over bloedluizen. Het zijn parasieten die ongeveer 0,1 tot 1 millimeter groot zijn. Om te vermenigvuldigen hebben ze het bloed van kippen of vogels nodig.

Bloedluizen hebben een hekel aan licht. Overdag verschuilen ze zich zo veel mogelijk in donkere plaatsen zoals kieren en naden. In het donker verplaatsen ze zich eens per 6 tot 10 dagen naar een kip of vogel om bloed te zuigen. Daarna trekken ze zich weer terug in hun schuilplaats om zich voort te planten.

Bloedluizen veroorzaken veel stress en onrust bij kippen en vogels. Kippen durven bij een heftige infectie niet meer in het nachthok te overnachten. Bang om geprikt te worden. Vergelijk het met een overnachting in een hotelkamer met 80.000 zoemende muggen rond je hoofd. Bloedluizen bloedarmoede met conditie- en productieverlies en zelfs sterfte tot gevolg. Bloedluizen kunnen ziektes overbrengen. De uiterlijke ei kwaliteit wordt negatief beïnvloed door bloedpunten op de eischalen. Bij vogels kan de volledige kweek verloren gaan als de luizen in de nestkasten zitten. Niet alleen de dieren hebben last. Bloedluizen springen ook op mensen en huisdieren en kunnen hinderlijk bijten. Vermenigvuldigen kunnen ze zich niet met alleen mensenbloed. De enige remedie voor mensen die gevoelig zijn voor bloedluizen is na een bezoek in een besmet hok te douchen en alle kleding te verschonen. Boven 65° C in de wasmachine overleeft geen bloedluis.

Hoe herken je bloedluizen aan de kip / vogel?

 • Kippen / vogels zijn onrustig
 • Kippen willen niet meer ‘s nachts op stok • Bleke kammen
 • Slechte conditie
 • Bij vogels komt het vaak voor dat legsels verloren gaan
 • De luizen gaan in het donker op de dieren zitten. Dus het klopt dat je overdag geen luizen op de kippen of vogels zelf kan vinden.
 • Als er overdag wel luizen zitten, dan zijn het andere soort luizen waarvoor Finecto Oral geschikt is.

Hoe herken je bloedluizen in de ruimte / het hok?

 • Kleine luizen verstoppen zich in kleine, donkere naden en kieren
 • Bij siervogels veel luizen in nestkasten
 • Bloedvlekken op de eieren
 • Lopende luizen in het donker
 • Overdag kruipen ze zoveel mogelijk weg

Levenscyclus bloedluis

Een volwassen bloedluis verplaatst zich eens per 6 tot 10 nachten naar een kip of vogel om bloed te zuigen. Met deze voeding heeft zij voldoende om 6 tot 10 dagen lang eieren te produceren. Afhankelijk van de temperatuur komen deze na 2-3 dagen uit. Dit zijn de kleine witte luisjes van het eerste larvale stadium. Deze verpoppen na 1-2 dagen in een protonimph, het 2e larvale stadium. Deze verpoppen na voor de eerste maal bloed genuttigd te hebben in een deutonimph. Het 3e larvale stadium. Zij hebben 12 – 48 uur nodig om te verpoppen in een volwassen luis. Een volledige cyclus kan in 6 dagen rond zijn!
De volwassen bloedluis leeft normaal 6 tot 8 weken. Maar als de omstandigheden slechter worden door kou, of het gebrek aan voedsel, kan een volwassen luis jaren overleven in een soort latente toestand. Ook luizeneieren kunnen jaren bewaard worden zonder dat ze uitkomen. Als er weer voedsel is komen ze snel weer te voorschijn.

Levenscyclus bloedluis

Hoe komen (bloed)luizen binnen?

De populatie in een “bloedluizennest” kan wel 10 lagen dik zijn. Als je de plaatsen al bereiken kan met spray, raak je alleen de buitenste laag. Alles wat daaronder zit blijft ongeroerd.

Exponentiele toename

Exponentiele toename

Op de plaats waar bloedluizen zich verstoppen zitten niet alleen volwassen luizen. 35% van het aantal is nog luizenei, 10% is in het eerste larvale stadium. Dit zijn de kleine witte luisjes die u ziet. Deze verpoppen naar het 2e larvale stadium, ook wel protonimph genoemd. De populatie bestaat voor 10 % uit protonimphen. Het 3e larvale stadium noemen we deutonimph, 22,5 % van de populatie. En tenslotte 22,5% volwassen bloedluizen. Protonimphen, deutonimphen en volwassen luizen zuigen bloed bij kippen en vogels. 55% van de aanwezige populatie.

1 bloedluis legt 8 eieren per dag

1 bloedluis legt 8 eieren per dag

Bij temperaturen boven 20° C produceren bloedluizen 8 eieren per dag. Maar ook bij 5° C. leggen ze eieren. Problemen met bloedluis bij kippen en vogels beginnen dus al in de winter. Deze eitjes wachten met uitkomen tot de temperatuur toeneemt in de lente. Vanaf 10° C start de ontwikkeling tot larf en volwassen luis.

55% van de populatie zuigt bloed

55% van de populatie zuigt bloed

Op de plaats waar bloedluizen zich verstoppen zitten niet alleen volwassen luizen. 35% van het aantal is nog luizenei, 10% is in het eerste larvale stadium. Dit zijn de kleine witte luisjes die u ziet. Deze verpoppen naar het 2e larvale stadium, ook wel protonimph genoemd. De populatie bestaat voor 10 % uit protonimphen. Het 3e larvale stadium noemen we deutonimph, 22,5 % van de populatie. En tenslotte 22,5% volwassen bloedluizen. Protonimphen, deutonimphen en volwassen luizen zuigen bloed bij kippen en vogels. 55% van de aanwezige populatie.

Waarom zijn bloedluizen zo moeilijk te bestrijden, en wat zijn de risico’s?

Ons hok met kippen of vogels is besmet is met bloedluizen. We zijn in paniek en willen graag onze dieren en onszelf beschermen tegen deze parasieten. Daarom kopen we een chemisch insecticide (bestrijdingsmiddel) tegen luizen om ze te doden. Na gebruik zien we dode luizen liggen. Maar na een paar dagen is het probleem weer op het oude niveau. Hoe kan dit toch?

Mijten verstoppen overdag

Mijten verstoppen overdag

Gangbare bestrijdingsmiddelen hechten zich niet op de ondergrond. Daardoor is de werking maar zeer kort. Als we overdag bestrijdingmiddelen gebruiken zijn de bloedluizen niet in beweging en worden dus niet bereikt. Bij daglicht bestrijden heeft dus weinig zin.

Bloedluizen eten eens per 6 tot 10 dagen

Bloedluizen eten eens per 6 tot 10 dagen

Omdat de 55% van de aanwezige luizen maar eens per 6 tot 10 dagen naar de kip of vogel lopen raak je maximaal 16% als je in het donker met insecticide spuit. De rest blijft in de schuilplaats en wordt niet geraakt. In het donker bestrijden heeft dus ook beperkt effect.

Mijten beschermen zich door nesten, bestaande uit lagen te maken

Mijten beschermen zich door nesten, bestaande uit lagen te maken

De populatie in een “bloedluizennest” kan wel 10 lagen dik zijn. Als je de plaatsen al bereiken kan met spray, raak je alleen de buitenste laag. Alles wat daaronder zit blijft ongeroerd.

Finecto, de oplossing voor bloedluizen

Jarenlange ervaring bij professionele pluimveehouders en hobbykwekers hebben ons geleerd dat een 100% effectieve chemische bestrijding nagenoeg onmogelijk is. Met de natuurlijke Finecto+ aanpak maken we het probleem beheersbaar op een dier-, mens en milieu vriendelijke manier. Het resultaat is gezondere rustige dieren en betere leg en broedresultaten.