Luizen bij duiven

Welke luizen en mijten kunnen bij duiven voorkomen?

Er zijn verschillende ectoparasieten welke voorkomen bij duiven. Ectoparasieten zijn parasieten welke aan de buitenkant van de duiven leven. Er zijn ook endoparasieten, dit zijn parasieten die inwendig voorkomen in bijvoorbeeld de darmen. De volgende luizen en mijten komen bij duiven voor:

  • Lange luis
  • Kleine luis
  • Schachtmijt
  • Schurftmijt
  • Bloedmijt

Bovenstaande soorten luizen zitten graag op het lichaam van de duiven. De mijten zitten juist liever op de veren van de luizen, wat veeruitval kan veroorzaken. Wanneer duiven last hebben van luizen en of mijten, dan kan dat betekenen dat uw duiven ook geïnfecteerd zijn met onderliggende ziektes. Dit zijn bijvoorbeeld coccidiose, inwendige wormen en bacteriële infecties.

Hoe herken je luizen bij duiven?

Zowel de luizen als mijten kunnen schadelijk zijn voor het welzijn van de duiven. Niet alle luizen en mijten zijn met het blote oog te ontdekken. Schachtmijten zijn bijvoorbeeld kleiner dan 1 millimeter. Deze mijten kun je alleen zien met een microscoop of als je de veer in het licht houd. Daarom kan verandering het gedrag van de duiven duiden op een luizenplaag, terwijl je de luizen niet ziet. Wanneer duiven last hebben van luizen en mijten dan kunnen ze gaan “dik zitten”, ze zijn onrustig en je ziet de duiven vermageren.

Hoe herken je luizen en mijten in het hok bij duiven?

  • Donkere naden en kieren in het hok
  • Lopende luizen in het donker
  • Overdag zie je geen luis
Veelgestelde vragen Bekijk veelgestelde vragen

Levenscyclus bloedluizen bij duiven

De levenscyclus van luizen bij duiven komt overeen met die van andere vogels en kippen. Een volwassen luis legt ongeveer 5 tot 10 eitjes per dag. Na 2 tot 3 dagen komen deze eitjes al uit en worden binnen 5 dagen ook volwassen luizen die eitjes leggen. Je kunt je vast wel voorstellen dat een luizenprobleem bij duiven door die snelle levenscyclus exponentieel kan groeien. Bekijk hieronder de levenscyclus van de luizen.

Levenscyclus bloedluizen bij duiven

Hoe komen luizen en mijten bij duiven?

Luizen en mijten kunnen overgedragen worden van duif op duif, maar ook van andere vogels. Dit is de voornaamste manier hoe een luizenprobleem binnenkomt.

Exponentiele toename

Exponentiele toename

Door de hierboven beschreven levenscyclus groeit een luizenbesmetting bij duiven exponentieel. Dat wil zeggen dat elke luis zich wel 10x vermenigvuldigt per dag. Dus 10 luizen, worden binnen de kortste tijd 100 luizen.

1 bloedluis legt 5-10 eieren per dag

1 bloedluis legt 5-10 eieren per dag

Bij temperaturen boven 20° C produceren bloedluizen 8 eieren per dag. Maar ook bij 5° C. leggen ze eieren. Problemen met bloedluis bij duiven, kippen en vogels beginnen dus al in de winter.

55% van de luizen zuigt bloed

55% van de luizen zuigt bloed

Bij een luizenbesmetting bestaat 55% uit volwassen luizen, 35% uit eitjes en 10% uit larven. 55% van alle luizen zuigt bloed bij de duiven. De rest heeft zich verstopt in het hok. Houdt daar rekening mee met behandelen. Het neemt enige tijd in beslag voordat alle eitjes zijn uitgekomen en bestreden kunnen worden.

Waarom zijn luizen bij duiven zo moeilijk te bestrijden?

Als het duivenhok besmet is met bloedluizen, zijn we in paniek en willen graag onze duiven en onszelf beschermen tegen deze parasieten. Daarom koopt men meestal een chemisch insecticide (bestrijdingsmiddel) tegen luizen om ze te doden. Na gebruik zien we dode luizen liggen. Maar na een paar dagen is het probleem weer op het oude niveau. Hoe kan dit toch?

Luizen verstoppen zich overdag

Luizen verstoppen zich overdag

Gangbare bestrijdingsmiddelen hechten zich niet op de ondergrond. Daardoor is de werking maar zeer kort. Als we overdag bestrijdingmiddelen gebruiken zijn de bloedluizen niet in beweging en worden dus niet bereikt. Bij daglicht bestrijden heeft dus weinig zin.

Bloedluizen eten eens per 10 dagen

Bloedluizen eten eens per 10 dagen

Omdat de 55% van de aanwezige luizen maar eens per 6 tot 10 dagen naar de kip of vogel lopen raak je maximaal 16% als je in het donker met insecticide spuit. De rest blijft in de schuilplaats en wordt niet geraakt. In het donker bestrijden heeft dus ook beperkt effect.

Luizen beschermen zich door lagen te maken

Luizen beschermen zich door lagen te maken

De populatie in een “bloedluizennest” kan wel 10 lagen dik zijn. Als je de plaatsen al bereiken kan met spray, raak je alleen de buitenste laag. Alles wat daaronder zit blijft ongeroerd.

Finecto+, de oplossing voor luizen bij duiven

Jarenlange ervaring bij professionele pluimveehouders en hobbykwekers hebben ons geleerd dat een 100% effectieve chemische bestrijding nagenoeg onmogelijk is. Met de natuurlijke Finecto+ aanpak maken we het probleem beheersbaar op een dier-, mens en milieu vriendelijke manier. Het resultaat is gezondere rustige dieren en betere vliegresultaten.