Luizen

Luizen

Luizen zijn een algemeen bekend probleem in de industrie. Zowel bij kippen als kalkoenen, maar ook bij de duiventeelt zijn ze een probleem. In de komende periode gaan we per soort luis de informatie uitbreiden. Op dit moment hebben we alle belangrijke informatie over bloedluizen bij elkaar gezet. De informatie over de overige verschillende luizen bij verschillende dieren is binnenkort hier ook te vinden.

Bloedluizen pluimvee

Bloedluizen pluimvee

Lees hier meer over wat bloedluizen bij pluimvee precies zijn en veroorzaken.