Bloedluizen pluimvee

Wat is een bloedluis?

De officiële naam is Dermanyssus Gallinae Degeer of vogelmijt. In de volksmond spreken we over bloedluizen. Het zijn parasieten die ongeveer 0,1 tot 1 millimeter groot zijn. Om te vermenigvuldigen hebben ze het bloed van kippen of vogels nodig.

Bloedluizen zijn lichtschuw. Overdag verschuilen ze zich zo veel mogelijk in donkere plaatsen zoals kieren en naden. In het donker verplaatsen ze zich eens per 6 tot 10 dagen naar een leghen of moederdier om bloed te zuigen. Daarna trekken ze zich weer terug in hun schuilplaats om zich voort te planten.

Bloedluizen veroorzaken veel stress en onrust bij leghennen en moederdieren. Met bloedarmoede, conditie- en productieverlies en zelfs sterfte tot gevolg. Bloedluizen kunnen ziektes overbrengen. De uiterlijke ei-kwaliteit wordt negatief beïnvloed door bloedpunten op de eischalen. Gemiddeld is de schade ongeveer € 0,30 per leghen, maar in ernstige gevallen kan deze oplopen tot € 1,50. Niet alleen de dieren hebben last. Bloedluizen springen ook op mensen en kunnen hinderlijk bijten.

Veelgestelde vragen Bekijk veelgestelde vragen

Levenscyclus bloedluis:

Een volwassen bloedluis verplaatst zich niet elke nacht naar een kip om bloed te zuigen. Met deze voeding heeft zij voldoende om 6 tot 10 dagen lang eieren te produceren. Afhankelijk van de temperatuur komen deze na 2-3 dagen uit. Dit zijn de kleine witte luisjes van het eerste larvale stadium. Deze verpoppen na 1-2 dagen in een protonimph, het 2e larvale stadium. Deze verpoppen na voor de eerste maal bloed genuttigd te hebben in een deutonimph. Het 3e larvale stadium. Zij hebben 12 – 48 uur nodig om te verpoppen in een volwassen luis. Een volledige cyclus kan in 6 dagen rond zijn!
De volwassen bloedluis leeft normaal 6 tot 8 weken. Maar als de omstandigheden slechter worden door kou, of het gebrek aan voedsel, kan een volwassen luis jaren overleven in een soort latente toestand. Ook luizeneieren kunnen jaren bewaard worden zonder dat ze uitkomen. Als er weer voedsel is komen ze snel weer te voorschijn.

Levenscyclus bloedluis:

Hoe komt een besmetting binnen?

94% van alle pluimveestallen, opfok- en productiebedrijven is besmet met bloedluis. De insleep op opfokbedrijven vindt meestal plaats via mensen. Entploegen, snavelbehandelaars, maar ook begeleiders die op meerdere bedrijven komen slepen ze vaak mee.
Productiebedrijven krijgen vaak de eerste luizen mee met de hennenlevering. Maar ook hier is insleep via bezoekers zeer goed mogelijk. Hygiënemaatregelen als douchen voor stalbetreding kunnen dit voorkomen. Bij Freiland- en biologische bedrijven zijn contacten met buitenvogels ook vaak oorzaak van bloedluisinsleep.

1 bloedluis legt 8 eieren per dag

1 bloedluis legt 8 eieren per dag

Bij temperaturen boven 20° C produceren bloedluizen 8 eieren per dag. Maar ook bij 5° C. leggen ze eieren. In pluimveestallen, waar de temperatuur veelal boven de 18°C. is, reproduceren ze dus het gehele jaar door.

55% van de populatie zuigt bloed.

55% van de populatie zuigt bloed.

Op de plaats waar bloedluizen zich verstoppen zitten niet alleen volwassen luizen. 35% van het aantal is nog luizenei, 10% is in het eerste larvale stadium. Dit zijn de kleine witte luisjes die u ziet. Deze verpoppen naar het 2e larvale stadium, ook wel protonimph genoemd. De populatie bestaat voor 10 % uit protonimphen. Het 3e larvale stadium noemen we deutonimph, 22,5 % van de populatie. En tenslotte 22,5% volwassen bloedluizen. Protonimphen, deutonimphen en volwassen luizen zuigen bloed bij kippen en vogels. 55% van de aanwezige populatie.

Exponentiële toename:

Exponentiële toename:

De optimale omstandigheden voor bloedluizen ligt tussen 25° C en 37° C. en meer dan 70% relatieve luchtvochtigheid. Als er voldoende voedsel aanwezig is geen bedreiging vermenigvuldigt een populatie bloedluizen bij deze temperatuur in 6 dagen tijd met een factor 3,2!!
Dit betekent dat theoretisch 1 luizenechtpaar na 90 dagen 75 miljoen nakomelingen telt. Die willen allemaal het bloed uit uw kippen zuigen.

Waarom zijn bloedluizen zo moeilijk te bestrijden, en wat zijn de risico’s?

Bestrijding van bloedluizen wordt steeds moeilijker. Er zijn steeds minder toegelaten bestrijdingsmiddelen en de werkzaamheid van deze middelen loopt terug. Na gebruik zien we dode luizen liggen. Maar na een paar dagen is het probleem weer op het oude niveau. Hoe kan dit toch?

Bloedluizen verstoppen zich overdag

Bloedluizen verstoppen zich overdag

Als we overdag bestrijdingmiddelen gebruiken zijn de bloedluizen niet in beweging en worden dus niet geraakt. Gangbare bestrijdingsmiddelen hechten zich niet op de ondergrond. Daardoor is de werking maar zeer kort. Overdag bestrijden met insecticiden heeft dus weinig zin.

Bloedluizen verplaatsen maar eens per 6 tot 10 dagen naar de hennen.

Bloedluizen verplaatsen maar eens per 6 tot 10 dagen naar de hennen.

Omdat 55% van de aanwezige luizenpopulatie maar eens per 6 tot 10 dagen naar de kip lopen raak je maximaal 16% als je in het donker met insecticide spuit. De rest blijft in de schuilplaats en wordt niet geraakt. In het donker bestrijden heeft dus ook maar een zeer beperkt effect.

Mijten beschermen zich door kolonies, bestaande uit lagen te maken.

Mijten beschermen zich door kolonies, bestaande uit lagen te maken.

De populatie in een “bloedluizenkolonie” kan wel tot een centimeter dik zijn. Als je de plaatsen al bereiken kan met spray, raak je alleen de buitenste laag. Alles wat daaronder zit blijft ongeroerd.

Finecto, de oplossing voor bloedluizen

Jarenlange ervaring bij professionele pluimveehouders en hobbykwekers hebben ons geleerd dat een 100% effectieve bestrijding onmogelijk is. Maar Finecto maakt het probleem goed beheersbaar. De Finecto oplossing beschermt uw dieren en u zelf.